Mandriva Linux

Innehållet på denna CD-ROM är upphovsrättsskyddat av © 2003-2005 Mandriva S.A. och andra. Var vänlig se individuella upphovsrättsbesked i varje källkodspaket för distributionsvillkor. Villkoren för att distribuera verktygen som är upphovsrättsskyddade av Mandriva finns beskrivna i filen COPYING.

Mandriva Linux och dess logotype är varumärken från Mandriva S.A.


  1. Biblioteksstruktur
  2. Installera
  3. Källkod
  4. Support
  5. Kontakta


1. Biblioteksstruktur

Dett bibliotek är ordnat enligt följande:

|--> media/  
|   |--> main/ primära binära paket
|   |--> contrib/ bidrag binära paket
|   `--> media_info/ paket meta data
|--> install/  
|   |--> extra/ installationens reklambilder
|   |--> images/ startavbilder
|   |--> stage2/ ramdisk avbilder för installationen
|      `--> live/ programfilerna för installationen
|--> isolinux/ isolinux startavbilder
|--> doc/ installationshjälpfiler på olika språk
|--> dosutils/ installationsverktyg för DOS
|--> misc/ källkodsfiler, installationsträd
|--> VERSION nuvarande versionsnummer
|--> COPYING upphovsrättsinformation
|--> INSTALL.txt installationsanvisningar
`--> README.txt denna fil i textformat

Om du speglar till en partition eller en NFS volym, så behöver du allting under "install/" för installationsrelaterade filer, och allt under "media/" för paket, samt även isolinuxavbilderna från "isolinux/".

[överst på denna sida]


2. Installera

Se install.htm filen.

VIKTIG KOMPATIBILITETSINFORMATION:

Mandriva Linux är hastighetsoptimerat för Pentium CPU:n (Pentium(tm) och kompatibla, AMD Athlon, Pentium 4...) så det KOMMER EJ ATT FUNGERA på äldre i386 och i486 baserade datorer.

[överst på denna sida]


3. Källkod

Alla Mandriva Linux specifika paket finns med sin källkod på källkods-CD:n (PowerPack versionen).

Du kan ladda ner samtliga källkodspaket från våra FTP servrar.

Om du inte har lämplig Internetåtkomst, kan Mandriva skicka dig ett källkodsarkiv mot en liten avgift.

[överst på denna sida]


4. Support

För de som har webbåtkomst, kolla:

I synnerhet, åtkomst till våra e-postlistor kan hittas på:

Om du inte har någon webbåtkomst så kan du fortfarande prenumerera på huvud e-postlistan. För att prenumerera, skicka e-post till sympa@mandrivalinux.com med " subscribe newbie-sv " i meddelandetexten.

[överst på denna sida]


Om du inte fick med någon dokumentation med denna produkt, så kan du beställa Mandriva Linux PowerPack Edition (flera Mandriva Linux CD:n + Installations & Användarmanual + installationssupport!) från våran webbshop på:

[överst på denna sida]


5. Kontakta

Mandriva kan nås på:

[överst på denna sida]