Index of /gentoo-portage/sci-geosciences/

Males Download atau Bandwidth lemot ?
Beli CD/DVD nya aja di http://juragan.kambing.ui.ac.id/
Ataw hubungi Juragan Kambing via e-mail: juragan [at] kambing.ui.ac.id

File NameFile SizeDate
Parent directory/--
bt747/-04-May-2016 12:07
cdat-lite/-04-May-2016 12:07
congen/-04-May-2016 12:07
foxtrotgps/-04-May-2016 12:07
gdal-grass/-04-May-2016 12:07
gebabbel/-04-May-2016 12:07
geocode-glib/-04-May-2016 12:07
gmapcatcher/-04-May-2016 12:07
gmt/-04-May-2016 12:07
gnome-maps/-04-May-2016 12:07
googleearth/-04-May-2016 12:07
gpsbabel/-04-May-2016 12:07
gpscorrelate/-04-May-2016 12:07
gpsd/-04-May-2016 12:07
gpx-viewer/-04-May-2016 12:07
gpxpy/-04-May-2016 12:07
grass/-04-May-2016 12:07
gshhs/-04-May-2016 12:07
gshhs-data/-04-May-2016 12:07
gtk-g-rays2/-04-May-2016 12:07
harmonics-dwf-free/-04-May-2016 12:07
harmonics-dwf-free-noncomm/-04-May-2016 12:07
josm/-04-May-2016 12:07
laszip/-04-May-2016 12:07
liblas/-04-May-2016 12:07
libtcd/-04-May-2016 12:07
mapnik/-04-May-2016 12:07
mapnik-world-boundaries/-04-May-2016 12:07
mapserver/-04-May-2016 12:07
mc2bsbh/-04-May-2016 12:07
merkaartor/-04-May-2016 12:07
mkgmap/-04-May-2016 12:07
mtkbabel/-04-May-2016 12:07
opencpn/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-br24radar/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-climatology/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-iacfleet/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-launcher/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-logbookkonni/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-objsearch/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-ocpn_draw/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-ocpndebugger/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-otcurrent/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-squiddio/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-statusbar/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-weather_routing/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-weatherfax/-04-May-2016 12:07
opencpn-plugin-wmm/-04-May-2016 12:07
osgearth/-04-May-2016 12:07
osm-gps-map/-04-May-2016 12:07
osm2mp/-04-May-2016 12:07
osm2pgsql/-04-May-2016 12:07
osmosis/-04-May-2016 12:07
qgis/-04-May-2016 12:07
qlandkartegt/-04-May-2016 12:07
qlandkartegt-garmindev/-04-May-2016 12:07
qmapshack/-04-May-2016 12:07
readosm/-04-May-2016 12:07
routino/-04-May-2016 12:07
seawater/-04-May-2016 12:07
swmm/-04-May-2016 12:07
tappy/-04-May-2016 12:07
tcd-utils/-04-May-2016 12:07
tilecache/-04-May-2016 12:07
viking/-04-May-2016 12:07
xtide/-04-May-2016 12:07
metadata.xml 134124-Aug-2015 20:30